Skip Navigation Links
 

Kauçuk Üretiminde İş Akışı1. Talebin Alınması ve Fiyat Çalışması: Müşteri talep edeceği ürünle ilgili temel bilgileri verdikten sonra Lasparsan’ın fiyat bilgisini sunmasını bekler.  Lasparsan;

 • Ürünle ilgili standardizasyon kurumlarınca belirlenmiş kalite ölçütleri varsa bunlara bağlı kalarak,
 • Ürüne ait belirgin standartlar yoksa ihtiyacın gereklerine bağlı kalarak,
 • Müşterinin aylık ve yıllık talebinin miktarına bakarak ve
 • Müşterinin ürün kalitesini etkileyecek unsurlara ait ilave talepleri ile tolerans değerleri konularındaki beklentilerini

dikkate alarak ürün için –veya proje için fiyat belirler.

2. Teknik Çizimlerin Hazırlanması: Müşteri üretilecek parçaya ait teknik resimleri veya örneklerini Lasparsan’a sunar. Çizimlerde belirtilen ölçüler, toleranslar, hammadde ve mamule dair teknik veriler, aksi sözleşmelerde belirtilmediği sürece, üretilecek ürüne esas teşkil eder. Müşteri talep ettiği ürünün speclerini bilmiyor olsa dahi kullanım yeri ve ihtiyaca dair verileri sunduğu takdirde Lasparsan gerekli specleri biraraya toplayarak sorunsuz çalışacak ürünleri ortaya koyar.

3. Siparişin Onaylanması: Müşteri ile fiyat, ödeme şekli, teslim şekli ve diğer şartlarda mutabakat sağlandıktan sonra üretim hazırlıklarına geçilir.

4. Teknik Özelliklerin Belirlenmesi: Lasparsan müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünü standartlara ve diğer ihtiyaçlara uygun şekilde üretmek için detaylı bir “Teknik Özellik Tespit” çalışması icra eder. Ürünün ihtiva etmesi gereken özellikleri karşılayabilmesi içiniçin

 • Hammadde,
 • Üretim yöntemleri,
 • Mamul madde

Özelliklerini bulunduracak nihai malı üretmek için gerekli her türlü

 • Satınalma
 • Ar-Ge
 • Know-how teminini gerçekleştirmek üzere fiilen işe başlar.

5. Kalıp Hazırlama: Teslim edilecek miktarlara bağlı olarak; ürünleri imal etmek için gerekli kalıpların tasarım ve üretimini gerçekleştirir. (kalıp üretim aşamalarına link

6. Formülasyonun Hazırlanması: Kauçuk hammaddelerinin çoğunlukla tarıma dayalı kimyasallar oluşu, mevsimsel faktörlere ve partilere bağlı olarak değişkenlik göstermesi nedeniyle laboratuar analizleri ile mamul değişkenliklerini ortadan kaldıracak ölçümler yapılır. Süreç sonunda ürün speclerini sağlayacak kauçuk hammaddesinin formülasyonuna karar verilir. Yıl içinde devam eden uzun süreli üretimlerde ve çok partili teslimatlarda formül hazırlama aşamasına gerektikçe yeniden dönerek her partide aynı evsaftaki ürünü elde edecek formül düzeltmelerini yapar.

7. Kauçuğun Yoğurulması: Zaman verimliliği sağlanması ve kimyasal kalıntıların istenilen formülasyonu  olumsuz etkilememesi açısından, hazırlanacak formüle ve kullanılacak tonaja da bağlı olarak yoğurma hattı seçimi yapılır. Testler sonucunda karar verilen formülasyon ile dönem içinde üretimde kullanılacak karışımın ön yoğurma işlemini gerçekleştirerek beklemeye alır.

8. Dinlendirme: İstenilen formüldeki karışım elde edildikten sonra, ara formdaki madde mevsim koşulları göz önünde bulundurularak 0ºC ila +10 ºC arasında beklemeye alınır. Lojistik açısından zahmetli ve stok maliyetleri açısından masraflı bir operasyon olan dinlendirme; aşırı yoğurmanın neden olduğu polimer zincirlerinin yıkımı, mastikasyon ve erken vulkanizasyon nedeniyle mamul kauçuğun canlılığının kaybolması, yaşlanma direnci, kopma uzaması değerlerinin olumsuz etkilenmesi gibi kaliteye etki eden faktörleri elimine etmek amacıyla Lasparsan’ın prosese dahil ettiği vazgeçilmez bir süreçtir. Hammadde cinsine bağlı olarak tabii kauçuklarda 1 ile 3 hafta arasında vulkanizasyon reaksiyonunun durdurulduğu soğutulmuş ve izole bir ortamda beklemiş olan karışım bu sürenin sonunda kullanımına başlanacağı anda son kez hafif bir yoğurma aşamasına tabi tutularak üretim hattına alınır.

9. Deneme Üretimi: Yeni üretilmiş olan kalıplar, formül, mamul ölçüleri ve toleranslar kontrol edilerek büyük bir partinin hatasız şekilde üretimi güvence altına alınır. Müşteri isterse deneme baskılarını inceleyerek, sürecin işleyişindeki kusursuzluğa tanıklık edebilir.

10. Laboratuar Testleri: Müşteri, Lasparsan’dan talep edeceği veya kendi imkanlarıyla yaptıracağı testlerle mamul malın en başta belirlenmiş olan speclere uygunluğunu inceler. Herhangi bir hata durumu söz konusu ise, Lasparsan’ın mali kaynakları ve müşterinin çok değerli zamanının zayi olması, erken tedbirlerle önlenmiş, tarafların zarar görmesi engellenmiş olur.

11. Üretim: Lasparsan’da üretim, üretilecek parçanın vasıflarına ve üretim seviyelerine bağlı olarak 50’den fazla presle; tam otomatik yatay ve dikey enjeksiyon yöntemleriyle veya elle yükleme yapılan konvansiyonel yöntemlerle yapılır. Bu preslerde 1 gramdan 80 kg’a kadar farklı ağırlıklarla 1 cc’den 0.6 metreküpe kadar farklı hacimlerde üretim yapılabilir, kauçuk içerisine her nevi metal ve plastik iskelet yerleştirilebilir, farklı metal ve diğer malzemelerin üzerine kauçuk kaplanabilir. Lasparsan metal üretim hattı dahilinde yalnızca kalıplar değil, aynı zamanda

 • Laser kesim
 • Plasma kesim,
 • CNC dik işleme merkezleri,
 • CNC tornalar,
 • Sıvama,
 • Kuma döküm,
 • Santrifüj döküm,
 • Kokil döküm,
 • Eksantrik presler

ile her türlü hacimsel ve silindirik formların üretimi ve metal forming yapılabilir, bu parçaların üzerine kauçuk ve plastik enjeksiyon uygulanabilir.

12. Kalite Kontrol: Lasparsan test laboratuarı imkanlarıyla mamullerin

 • Fiziksel boyutları,
 • Yoğunlukları,
 • Kopma kuvvetleri,
 • Uzama ve esneklik değerleri,
 • Aşırı soğuk ve aşırı sıcaktaki davranışları ve ömürleri
 • Aşınma direnci,
 • Kimyasallara karşı dirençleri,
 • Yaşlanma ömürleri,
 • Ultraviyole direnci

saptanabilir. Ayrıca kauçuk prosesinin temel ölçümü olan vulkanizasyon eğrisi ölçüm ve tayini çalışmaları muhtelif özelliklerdeki rheometreler vasıtasıyla gerçekleştirilir.(Mevcut kalite sistemleri dahilinde hatalı üretim olasılığına bağlı olarak fasılalarla, gelişi güzel veya düzenli olarak seçilen parçalara gerekli testler uygulanarak partilerde sıfır hata ile üretim yapılır

13. Yıkama - Ultrasonik Temizleme - Sanitasyon: Mamulün kullanım alanına veya müşteri tercihlerine bağlı olarak üretilen parçalarda bulunan fiziksel, kimyasal ve biyolojik bulaşıklıkların giderilmesi sağlanır. Endüstriyel ara mallarda fiziksel ve kimyasal bulaşıklıkların giderilmesi için su, deterjan ve diğer kimyasallarla yıkama uygulanır. İnsan vücuduna temas edecek ürünlerde kimyasal arıtma, medikal ürünlerde sterilizasyon uygulanır.

14. Paketleme: Ürünler kullanım alanı ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda shrink, plastik torba, karton kutu ve kolilere doldurularak paket ve paletler halinde hazırlanabilir. Her nevi ürünün ve/veya ambalajın üzerine gerekli yazı ve etiketlemeler yapılabilir. Uluslar arası standartlara uygun kodlamalar, barkodlar ve stickerlar müşteri isteği doğrultusunda hazırlanır.
Kauçuk Üretimi Proses Şeması


Kauçuk Formülasyonu ve Hammadde Kullanımı


Laboratuar Çalışmaları / Ekipmanları
Lasparsan laboratuarımızda organik madde bulunan erastomerlerin inorganik madde içeriğini belirlemek amacıyla kül tayini yaparız. Yaptığımız  test sonucunda elde ettiğimiz veriler değerlendirilir ve saflık değeri belirlenmiş olur.

Elostemerlerin, uygulanan kuvvete karşı direncini ölçmek ve bu kuvvete dayanma gücünü belirlemek amacıyla çekme-kopma testleri yapılır. Buna bağlı olarak elastomerde meydana gelen ilk boy ve son boy arasındaki yüzde olarak kopma-uzama testi ile elde edilir.

Her çeşit elastomerin çalışma sıcaklık aralığına bağlı kalınarak aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortamlardaki davranış ve değişimlerini belirleyici yüksek ısı ya da düşük ısı testlerini yaparız.

Laboratuarımızda yaşlanma testine tabi tutulan elastomerde belirli zaman aralığında ısı, ışık, oksijenin etkisi sonucu meydana gelen değişimler incelenir. Test öncesi ve sonrasında sertliğinde, kopma mukavemetinde ve uzamasındaki değişim-leri belirlemiş oluruz.

Sürtünmeli bir ortamda elastomerin göstermiş olduğu dayanık-lılığı belirlemek için aşınma direnci testleri yaparız. 40 yılı aşkın süredir elastomerler ve tamamlayıcı kimyasallarıyla yapmış olduğumuz  deneylerin bize kazandırmış olduğu tecrübe ve asıl zenginliğimiz olan formül arşivimizle en iyi sonuca ulaştıracak oranları bulmak için bazı açıklayamayacağımız testler de yaparız.
Sanitasyon için Kullandığımız Yöntemler ve Teknoloji

Bu bölümün tasarım ve uygulama geliştirme çalışması devam etmektedir.

Sipariş ProsedürümüzÜrün fiyatının belirlenmesi

Kauçuk ürünler için Lasparsan tarafından belirlenecek olan fiyat; üretim için gerekli hammadde, işçilik ve enerji tüketimi gibi temel girdiler dikkate alınarak hesaplanır. Ürün fiyatı belirlenirken, kauçuk kalıbından oluşan maliyet doğrudan ürün üzerine yansıtılmayarak aşağıdaki esaslar doğrultusunda belirlenir.

Ürün fiyatının belirlenmesine tesir eden hususlar

Ürün fiyatı belirlenirken üç önemli husus dikkate alınır

 1. Ürün kalıbının mevcudiyeti: Siparişe bahis olan ürünün kalıbının sipariş sahibinde veya Lasparsan arşivinde bulunması ürün fiyatına tesir eder. Bu durumda kalıp maliyeti hesaplanmaz.
 2. Kalıp gözenek sayısı: Birim zamanda kaç adet ürünün tek bir kalıp kullanılarak üretildiği hususudur ve işbu prosedürün Kalıp Ebatları bölümünde detayları açıklanmıştır.
 3. Ürün kalıbının mülkiyeti: Ürün kalıbının üretim süreci sonrasında sipariş sahibine geçmesine veya Lasparsan’a ait olmasına bağlı olarak Lasparsan tarafından belirlenen bedel kalıp maliyetinden düşülür. Bu husus işbu prosedürün Kalıp Maliyetleri bölümünde açıklanmıştır.

Kalıp Ebatları

Kalıplar, sipariş miktarına bağlı olarak üretilmektedir.

Buna göre;

 • 1000 adetlik siparişlerde tek gözlü
 • 5000 adetlik siparişlerde üç gözlü
 • 100.000 adetlik siparişlerde 16 gözlü

kalıp üretilebilmektedir.

Kalıp üzerindeki gözenek sayısı üretilecek kalıbın maliyetini artırırken sipariş miktarına bağlı olarak birim ürün başına düşen kalıp maliyetini düşürücü istikamette tesir yaratır. Bu kapsamda sipariş miktarı arttıkça ürün maliyeti düşecektir.

Kalıp Maliyeti

Üretilecek kalıbın maliyeti, gözenek sayısı ile doğru orantılıdır. Maliyeti ne olursa olsun, ürünün üretilmesi için gerekli kalıbın maliyeti sipariş sahibine aittir.

Kalıp maliyetinin belirlenmesinde iki temel yaklaşım seçilebilir;

 1. Kalıp mülkiyetinin müşteriye ait olması: Lasparsan tarafından üretilecek kalıp, nihai ürünün üretim sürecinin tamamlanmasını takiben müşteriye iade edilir. Bu durumda sadece kalıp üretim maliyeti müşteriden talep edilir.
 2. Kalıp mülkiyetinin Lasparsan’a ait olması: Lasparsan tarafından üretilecek kalıp müşteriye iade edilmez. Bu durumda kalıp üretim maliyeti, bedelin %20 si düşülerek müşteriden talep edilir.

Numune Çalışılması

Kesin siparişin onaylanması öncesinde numune çalışılması gerekliliğinin ortaya çıktığı durumlarda ürün kalıbının Lasparsan arşivlerinde veya sipariş sahibinin elinde bulunması ve bunu Lasparsan’a teslim etmesi halinde numune çalışması için müşteriden bir bedel talep edilmez.

Ancak numunenin çalışılabilmesi için öncelikle bir kalıp üretilmesinin gerektiği durumlarda işbu prosedürün önceki maddelerinde belirlendiği şekilde kalıp maliyeti müşteri tarafından, siparişin onaylanmasına bakılmaksızın Lasparsan’a ödenir.

Garantiler

Lasparsan; sipariş onayı öncesinde numune çalışması talep edilmişse müşterinin onayladığı numune ile üretimin uyumluluğunu, numune çalışması talep edilmemişse üretimin müşteri tarafından belirlenen teknik özelliklere uygunluğunu kabul ve taahhüt eder.

Lasparsan; hatalı ve ayıplı bir ürün oluşması durumunda müşterinin bu alandaki talebine bakılmak suretiyle bunları yenisi ile değiştirir veya bu mallar için karşılıklı olarak tespit edilecek meblağı ürün fiyatından düşer.İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali hakları Lasparsan Kauçuk Plastik Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne aittir.
Tasarım & Uygulama : Çelebi Mühendislik